Strategie forex

Na rynku walutowym, podobnie jak na giełdzie zastosować można bardzo wiele różnorodnych strategii działania. Systemy forex, znane również jako strategie inwestycyjne, czy strategie forex to nic innego jak zbiór zasad jakimi powinien kierować się trader w swoich inwestycjach na rynku forex. Nim opiszę bardziej szczegółowo jakieś strategie warto zaznaczyć jeszcze najważniejszy podział czyli strategie/systemy manualne oraz automatyczne. Pierwsza grupa, czyli manualne strategie forex to najczęściej bardziej ogólne zasady na inwestycje w trendach długoterminowych które zakładają żeby kupować waluty bądź inne instrumenty kiedy mamy załamanie na rynku, kiedy jest tanio i jest duże prawdopodobieństwo że sprzedamy to drożej.

Analogicznie dla krótkich pozycji mamy sprzedawać kiedy widzimy że jest bardzo drogo a zamykać te transakcje kiedy ceny instrumentów na których inwestujemy spadają. Jak widać nie są to jakieś twarde i łatwo mierzalne reguły, związane są one bardziej z subiektywnymi odczuciami każdego tradera i dlatego też nie da się tego jednoznacznie zdefiniować i napisać programu który mógłby przeprowadzać transakcje automatyczne – i dlatego strategie te nazywa się manualnymi. Natomiast automatyczne strategie forex to systemy gry które oparte są na twardych zasadach, wynikających najczęściej ze wskaźników analizy technicznej.

Te strategie czy też systemy bardzo łatwo automatyzować, ponieważ zakładamy zawsze zawarcie transakcji kiedy wskaźnik lub grupa wskaźników technicznych da jednoznaczny sygnał czyli osiągnięcie jakiejś konkretnej wartości, lub zmiana koloru wskaźnika, lub następujące po sobie zmiany wartości wskaźnika. Dobrym przykładem takich sygnałów jest np. przecięcie średniej kroczącej oraz ceny na wykresie, lub przecięcie grupy średnich kroczących. Innym przykładem sygnału strategii forex jest sygnał na oscylatorze, np. RSI kiedy wartość RSI przekroczy 80% na wykresie oscylatora lub spadnie poniżej 20%.